Voorstelling

Het bureel werd gesticht in 1956 door Marcel Van Aelst en was gevestigd op de Amerikalei 203 te Antwerpen. Reeds in die tijd had het bureau een goede naam en was een gevestigde waarde in Antwerpen, maar met toch ook belangrijke werken in Brussel. Met de opkomst van C&A België, waarbij de stabiliteitsstudies van elke nieuwe vestiging door ons kantoor werden gedaan, werden meer en meer projecten over gans het land gedaan.

In 1984 werd het bureel overgenomen door Jan Van Aelst, zoon van de stichter.

De activiteiten verhuisden naar de Paleisstraat 25 te Antwerpen. Op dat ogenblik werd er geïnvesteerd in hard-en software, voornamelijk op het gebied van berekeningen. In 1988 werd het eerste CAD-systeem aangeschaft.

In 1995 diende het bureau wegens de steeds toenemende activiteit nogmaals te verhuizen naar de Solvynsstraat 5, waar het nog steeds gevestigd is.

Wij willen ons profileren als een ingenieursbureau dat actief meewerkt in het vinden van stabiliteitsoplossingen welke bijdragen tot de architecturale vormgeving van de ontwerpen, en dit, binnen de vooropgestelde budgetten en termijnen.

Hiervoor is een nauwe samenwerking nodig met de opdrachtgever(s), de architect(en), de aannemer(s) en de ingenieurs-technieken in een zeer vroeg stadium van het project.

De ploeg bestaat uit 12 ervaren werknemers zijnde 4 ingenieurs, 6 technisch tekenaars en 2 administratieve krachten.

Alle projecten worden uitgewerkt met een berekeningssoftware van Buildsoft en Technosoft. Deze laten toe de structuren te verfijnen tot het beoogde resultaat bereikt is. Plannen en buigstaten worden opgemaakt met Arkey, wat nauw aansluit met Autocad en een aantal extra mogelijkheden biedt op architecturaal gebied. Het plotten van de plannen gebeurt in onze burelen teneinde een vlugge controle te kunnen waarborgen.

Op termijn willen wij een klein en krachtig bedrijf blijven met een maximum aan dienstverlening.