FEBE Element Awards (AZG)

De volledige buitengevel van het Kortrijkse ziekenhuisgebouw AZ Groeninge bestaat uit geprefabriceerde betonelementen in glad wit architectonisch beton. De elementen zijn 80 cm dik, verdiepingshoog, wegen 16 ton per stuk en maken ook deel uit van de stabiliteit van het gebouw. De vloerplaten zijn via naspantechnieken geankerd aan de buitengevelelementen. Het is een opmerkelijk project, niet alleen omwille van het esthetisch aspect, maar ook omwille van de omvang, de complexiteit, en de timing. Er werden 813 gevelelementen geproduceerd,  231 dakranden, met in totaal 5.315 m³ glad wit beton.

De jury was van mening dat AZ Groeninge een gevelproject is waar prefab beton zijn potentiëel kan demonstreren. Dat wordt onder meer zichtbaar door het feit dat er zeer veel unieke elementen gemaakt zijn om de volledige gevel op te bouwen. Het project is zo complex omdat de gevelopeningen -en dus de oriëntatie van de verticale elementen- afgestemd zijn op de lichtinval. Volgens de jury is het ook een uitdaging om een dergelijke gevel op lange termijn zuiver te houden en ze heeft dan dan ook lof voor de maatregelen die genomen zijn om een degeneratie van de facade tegen te gaan, via een ingewerkt afwatersysteem. Door een ingenieuze constructie van druipranden en goten, wordt belet dat het water langs de gevel afloopt. Dit systeem is des te ingenieuzer omdat de verticale gevelelementen geschrankt zijn opgesteld en dus geen rechte lijn naar beneden vormen. De gevel is dragend, maar met een uitgekiend ontwerp. Een extra reden om de Award toe te kennen aan AZ Groeninge is het feit dat beton het beeldbepalend product van het gebouw is. De jury benoemt dit project tot winnaar omdat het zowel architecturaal als technologisch van een uitzonderlijke kwaliteit is.

In dezelfde categorie werden Basisschool ’t Egeltje in Mol en de privéwoning Wall House genomineerd. De FEBE Elements Awards prijzen projecten en realisaties die gebruik maken van prefab beton. Er werden ook Awards uitgereikt voor ‘Precast in buildings’ en voor ‘Precast in infrastructure’.

The entire exterior of the hospital building, AZ Groeninge Kortrijk consists of prefabricated concrete elements in smooth white architectural concrete. The elements are 80 cm thick, floor high, weighing 16 tons each, and are also part of the stability of the building. The floor slabs are through post tensioned techniques anchored to the outer facade. It is a remarkable project, not only because of the esthetic aspect, but also by the size, complexity and timing. There were 813 facade elements produced, 231 roof edge elements, in total 5,315 m³ of smooth white concrete.

In the jury's opinion the facade of the project in precast concrete demonstrates its full potential. This is visible by the fact that there's a great number of unique elements from which the facade consists. The entire facade of the project is so complex because of the openings -and thus the orientation of the vertical elements- accommodating daylight influence. According to the jury, it is also a challenge to keep the facade clean on a long term basis. They also praised the steps taken to counter degeneration. A concealed drainage system, an ingenious construction of drip edges and gutters will prevent that water runs along the facade. This system is particularly ingenious because the vertical facade elements are staggered up and not in a straight line down. The facade is load bearing but with a sophisticated design. An additional reason for the award to be attributed to AZ Groeninge is the fact that concrete is the iconic image of the building. The jury has chosen this project to win because it is architecturally as well as technologically of an exceptional quality.

In the same category elementary school ‘Het Egeltje’ at Mol and the private residence Wall House were nominated. The FEBE Elements Awards praises projects and realizations making use of precast concrete. Awards were also given for “Precast in buildings ' and 'Precast in infrastructure’.